BETALNINGSALTERNATIVEN

1.1.1 Betalning mot faktura.

Faktura för svenska privatpersoner (faktureringsavgift på 39 kr inkl moms tillkommer).
Vid försäljning till svenska privatpersoner tillämpar vi betalningsvillkoret 7 dagar netto från fakturadatum. (Företagskunder, organisationer, föreningar och församlingar köper mot 14-dagars, 20-dagars och 30-dagars faktura, beroende på avtalad betalningstid).
Försäljning till stat, skola, kommun och landsting sker mot 30-dagars faktura samt tillkommer ingen faktureringsavgift.
För att få köpa mot faktura måste du som privatperson vara minst 18 år och beställa till din bokföringsadress.

Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta.  Vid val av faktura som betalningsmedel tillkommer en extra avgift om 39 kr inkl moms. 

Avbeställning

Som privatkonsument har du rätt att avbeställa din order innan vi skickat ordern till dig.  

LEVERANSTIDER

Leveranser inom Sverige.2-5 arbetsdagar 

Leveranssätt
Din beställning skickas som DHL SERVICE POINT PAKET eller annan speditör beroende på vikt och storlek. Om varorna skickas som paket eller rekommenderat brev får försändelsen ett kollinummer som används för att visa var paketet befinner sig i posthanteringen. Du kan spåra paket på Postens hemsida. Ett vanligt brev får tyvärr inte något kollinummer och kan inte spåras.
OBS: Vi levererar ej Postpaket/Företagspaket/Budsändningar till boxadresser.

AVGIFT FÖR  ICKE UTLÖSTA PAKET

Vid icke utlösta paket debiterar vi en avgift om 395 kr (inkl moms) för att täcka de avgifter som uppkommer i samband med att paketet går i retur till oss. 

TRANSPORTSKADADE VAROR
Om en vara skadas under transporten, skall skadan anmälas omgående till speditören (Posten, Schenker, eller liknande).
Du kontaktar även oss för reklamation då vi ansvarar för att leveranserna kommer fram till dig välbehållna.

ÄGANDERÄTTFÖRBEHÅLL
Alla varor du beställt är FÖRETAGETS egendom tills att full betalning kommit oss tillhanda.

FÖRETAGSINFORMATION

Postadress:
LEXT BBQ Design
Hällristningsv.5 47194 Kållekärr

Kontouppgifter:

Org.nr: 920803-2319

Kontakt:
Kundtjänst telefon: 0709-407625

E-post: lextbbqdesign@gmail.com

1.2 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKONSUMENTER (se längre ner för Allmänna villkor för företag)
För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen. Du kan läsa mer om dina rättigheter som konsument hos Konsumentverket.

FÖRETAGET levererar till privatpersoner, företag, skolor, organisationer, föreningar och församlingar på den svenska marknaden 

Åldersgräns för beställningar
Kunder under 18 år måste ha förmyndares tillstånd för att göra beställningar hos oss.

PRISER
Priserna på våra varor anges i svenska kronor. Som standard visas priserna inklusive moms. Du kan dock välja mellan att se priserna och det sammanlagda varuvärdet inklusive eller exklusive moms. Eventuell faktureringsavgift visas alltid inklusive moms. Momsen visas även i kronor innan du bekräftar ordern. Momsen är 25%
Fraktkostnad tillkommer alla beställningar. När du lägger något i varukorgen kan du se vad den beräknade fraktkostnaden bli i rutan under varukorgen. Fraktkostnaden läggs sedan till i totalkostnaden innan du bekräftar din beställning (kostnaden ligger mellan 39 kr och 125 kr men överstiger aldrig 125 kr (inkl moms).

KUND-/PERSONUPPGIFTER
För att handla hos oss måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid kundregistreringen. Om vi inte har din e-mailadress kan vi inte skicka någon orderbekräftelse och vi kan inte meddela dig om kända leveransförseningar eller om någon del av din beställning ej kan levereras.

De personuppgifter du lämnar till oss används för orderhantering, fakturering, information, marknadsföring och annat som syftar till att vår tjänst ska fungera så bra som möjligt. Uppgifterna förs inte vidare till någon tredje part.

INGET LÄGSTA ORDERVÄRDE

REKLAMATIONSVILLKOR OCH ÅNGERRÄTT
För att reklamera en felaktig eller defekt vara ber vi dig kontakta oss omgående innan användning. Vi skickar dig en ny vara utan någon extra fraktkostnad, förutsatt att varan finns tillgänglig. Kan vi inte ersätta dig med en ny vara gör vi en återbetalning till dig när vi fått den defekta varan i retur. För retur av defekta varor skickar vi en fraktsedel med betalt porto.
Bra att veta är även att du har som privatkonsument tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara.
Vid reklamation skall kund kontakta FÖRETAGET och för att förenkla hanteringen av reklamationen uppge ordernummer samt orsak till reklamationen.

ÅNGERRÄTT & RETURER
Privatkonsument har, enligt distansavtalslagen, rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerrätten gäller då varan och förpackning återlämnas i oförändrat skick. Varan får ej vara använd, men förpackning får ha öppnats varsamt. För att, som privatkonsument, använda ångerrätten skall man kontakta FÖRETAGET. Returfrakten bekostas av konsumenten. Återbetalning sker så fort vi fått tillbaka varan och returen är godkänd (återbetalning sker inom 30 dagar).

PAYSON KÖPEVILKOR

Förhandsinformation Allmänna villkor 

I enlighet med 4 kap. 10 § Betaltjänstlagen ska betaltjänstleverantören (Payson) i rimlig tid innan ett ramavtal sluts ge betaltjänstanvändaren viss information. För att förenkla detta har vi därför valt att lyfta fram och förtydliga just denna information från Paysons Allmänna Villkor i nedanstående 29-punkter.

1. Betaltjänstleverantören är Payson AB [556646-2858] Evenemangsgatan 31, 169 81 Solna.

2. Payson AB är ett betalningsinstitut som har erhållit Finansinspektionens tillstånd att tillhandahålla betaltjänster [institut nr.045007].

3. Det huvudsakliga innehållet i den betaltjänst som tillhandahålls är förmedling av betalningar och kringliggande tjänster för att förenkla handeln mellan två privatpersoner eller till juridiska personer.

4. För att en betalningsorder ska kunna utföras korrekt behöver Användaren följa instruktionerna som ges vid betalningstillfället på Paysons hemsida.

5. Godkännande att genomföra en betalningstransaktion ges vid betalningstillfället av Användaren som klickar på motsvarande knapp/länk. Användare som i egenskap av köpare önskar återföring av genomförd debitering från säljaren skall framställa sådan begäran till säljaren. Säljaren genomför återbetalning/kreditering till köparens konto på Payson alternativt till använt betalmedel när säljare och köpare är överens om detta.

6. Betalningsordern ska anses mottagen när Användaren godkänt betalningen (punkt 5) och mottagit en bekräftelse på betalningsordern.

7. Betaltjänstens öppettider för mottagande av en betalorder är via hemsidan på internet dygnet runt, årets alla dagar. Payson garanterar emellertid inte att betaltjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid. Payson har vidare, i rimlig omfattning, alltid rätt att stänga betaltjänsten för exempelvis service och uppgraderingar.

8. Betalningstransaktioner utförs via betaltjänsten i realtid och betalningsmottagare samt Användaren får direkt besked vid utförd betalning. Överföring (uttag) till annat betalinstitut/bank tar som längst en bankdag för betaltjänsten att behandla. Tiden att utföra en sådan överföring kan dock variera beroende på mottagande bank och land.

9. Eventuella begränsningar i användningen av kontot på Payson kan i förekommande fall avtalas individuellt efter kontakt med betaltjänstleverantören.

10. Avgifter för kortbaserade betalningsinstrument framgår i aktuell prislista.

11. Avgiften för tjänsten framgår i aktuell prislista.

12. Ränta på innestående medel lämnas ej och betaltjänstleverantören utför ej växling av valuta. Vid utländsk kortbetalning i SEK/EUR tillämpas växelkursen hos Användarens kortutgivande bank i enlighet med avtal mellan Användaren och dess kortutgivande bank.

13. Information kring ändrade räntesatser och/eller växelkurser är ej tillämpbart (punkt 12).

14. Skriftliga meddelanden från betaltjänsten till Användaren sänds per e-post och ska anses ha kommit denne tillhanda senast påföljande dag. Meddelanden som ej anses vara brådskande kan alternativt visas inne på Användarens konto på Payson.

15. De Allmänna Villkoren för användandet av betaltjänsten finns tillgängliga på hemsidan i digitalt format. Användaren kan skriva ut villkoren för att erhålla en fysisk kopia.

16. Språket som används i ramavtalet är svenska och kommunikationen mellan betaltjänstleverantören och Användaren ska ske företrädelsevis på svenska.

17. Användaren har rätt att när som helst ta del av de Allmänna Villkoren för användandet av betaltjänsten, vilka alltid finns tillgängliga för Användaren på Paysons hemsida.

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Totalsumma:
    Till kassan